Konferencia

A plenáris megnyitó felkért előadói a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a MOL Group E & P prominens vezetői, az SPE elnöke, valamint az OMBKE főtitkára.

A plenáris előadásokon hallhatunk Magyarország energiastratégiájáról, energiaellátottságáról és az energiaárakról, a szénhidrogén-kutatás és -termelés koncessziókról és lehetőségekről, továbbá a földgázellátás biztonságáról és az EU energiastratégiájáról.

A szekcióüléseken a kőolaj- és földgázbányászat területéről kutatóintézetek, egyetemek, szervizcégek, szénhidrogén-kutató és -termelő, földgázszállító és -tároló társaságok mutatják be legújabb eredményeiket, valamint a szakterületek jövőbeni lehetőségeit.

Az előadások a konferenciát követően az előadók jóváhagyásával ezen a weblapon elérhetőek, a szervező cég által írásban megküldött kód alapján.

PROGRAM

október 4. (szerda)
07.00-17.00
Kiállításépítés, standok berendezése
17.00-19.00
Regisztráció
19.00-
Welcome drink
október 5. (csütörtök)
P – PLENÁRIS ELŐADÁSOK (TOSCANA I. terem)
10.00–10.05
Megnyitó
10.05–10.30
Folyamatos ellátásbiztonság tiszta, környezetbarát és megfizethető energiával
Dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
10.30–10.55
A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései
Dr. Nyikos Attila nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettes (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal)
10.55–11.20
Minden csepp számít –- 80 év után a Magyar Upstream még mindig a hatékonyságot, a dinamizmust és az erőt testesíti meg
Gál Csaba Termelés MOL vezető (MOL Nyrt.)
11.20–11.45
125 éves az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Dr. Nagy Lajos elnök (Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület)
11.45–12.10
25 éves az SPE Magyarországi Tagozata
Palásthy György elnök (SPE Magyarországi Tagozat)
12.10–12.35
Az olajipar szerepe az Energia Unióban
Vári Jánosné Csoportszintű Társasági Kapcsolatok, EU szabályozási ügyek vezető (MOL-Csoport)
12.35
A kiállítás megnyitója
12.40
Ebéd
EX – SZÉNHIDROGÉN-KUTATÁS (IBIZA terem)
14.00–14.20
A magyar szénhidrogénipar három – 1883, 1914, 1941 – európai jelentőségű teljesítménye
Tóth János (Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)
14.20–14.40
Párhuzamos só és metánképződés
Unger Zoltán (ELTE Savaria Campus) – David LeClair (Oil&GD Central Kft.)
14.40–15.00
A magyar Paleogén-medence eocén tárolóinak kihívása – Hatástanulmány
Radovics Balázs Géza – Schubert Félix (MOL Nyrt.)
15.00–15.20
Új adatok Nyugat-Omán szénhidrogén-kutatásában
Nagy-Korodi I. – Kemény B. – Rosta É.– Al-Ghafri A. – Majercsik Cs. (MOL-Csoport)
15.20–15.40
Kis méretű Miocén árkok szénhidrogén rendszerének 3D modellezési eredményei a Pannon-medencében, Dél-Magyarországon – Esettanulmány
Lemberkovics Viktor – Kissné Pável Edina – Badics Balázs – Lőrincz Katalin (RAG Hungary Kft.)
15.40–16.00
Kávészünet
16.00–16.20
Supercharging hatás túlnyomásos tömött agyagos formációban
Alexander Deltour – B. Kiss Edit (O&GD Central Kft.)
16.20–16.40
A Mud Logging szolgáltatásban rejlő lehetőségek
Szepesi Melinda – Somlai Ottó (Geoinform Kft.)
16.40–17.00
Mélyfúrási geofizika új lehetőségei a nem konvencionális szénhidrogén-tárolók kiértékelésében
Szabó Norbert Péter – Dobróka Mihály (Miskolci Egyetem, Geofizikai Tanszék)
17.00–17.20
Magyarország geotermikus felmérése
Tóth Anikó N. Dr. (Miskolci Egyetem) – Kőrösi Tamás (MEKH)
17.20–17.40
Földhőenergia-termelés lehetőségeinek elemzése meddő szénhidrogénkutakból
Dr. Tóth Anikó Nóra – Papp József (Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar)
DR – FÚRÁSI TECHNOLÓGIÁK (MARBELLA terem)
14.00–14.20
Managed Pressure Drilling sikeres alkalmazása nem szokványos körülmények között
Muhammad Bilal Shafique (MOL-Pakistan)
14.20–14.40
A differenciális megszorulások elemzése laboratóriumi mérések alapján
Dr. Szabó Tibor – Koncz Ádám (Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet)
14.40–15.00
Hatékony megoldások nagy sűrűségű és hőmérsékletű kutak mélyítéséhez
Dr. Szabó György (TDE Services Ltd.)
15.00–15.20
Esettanulmány: sikeres cementezéses művelet romániai vízszintes kutakban
Tóth Fruzsina (Schlumberger)
15.20–15.40
A Kutak Deformációs Mechanizmusának Megértése és a Bekövetkezett Kár Enyhítése
Kovácsné Dr. Federer Gabriella (Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet)
15.40–16.00
Kávészünet
16.00–16.20
Esettanulmány: sikeres cementezéses művelet egy törökországi HPHT (magas nyomás-magas hőmérséklet) tengeri fúrásnál
Suleyman Sari (Schlumberger)
16.20–16.40
Fúrási teljesítményértékelés a MOL-ban
Szládovics Dezső – Katona László (MOL-Csoport)
16.40–17.00
Kombinált analízis rendszer az optimális proppant kiválasztáshoz
Lengyel Tamás – Dr. Jobbik Anita (Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet)
17.00–17.20
Hidraulikus repesztése eljárás alkalmazása magyarországi termelés-intenzifikáláshoz – eredmények, tanulságok és tervek
Pákozdi Gábor (MOL Nyrt.)
17.20–17.40
A kútintegritást biztosító kútelzárók helyes megválasztása és minőségének ellenőrzése a kútfelszámolási munkálatok során
Dr. Federer Imre PhD – Dr. Kovácsné Federer Gabriella PhD – Kapuvári István (Well Training & Finance Ltd.)
HP – TERMELÉS, MEZŐFEJLESZTÉS (TOSCANA I. terem)
14.00–14.20
Élesítés újratöltve
Bagi Csaba (Geoinform Kft.)
14.20–14.40
Kísérleti tanulmány Ph, sókoncentráció és idő hatásáról a homokkő permea-bilitására agyag ásványstabilitással öszefüggésben
Khabat M. Ahmad – Turzó Zoltán – Kristály Ferenc (Miskolci Egyetem)
14.40–15.00
Követelmények és lehetőségek a termelésoptimalizálási stratégiában
Tóth Dániel (TDE Services Ltd.)
15.00–15.20
Optimalizálási forgatókönyvek az érett Pannon medencében lévő kutatási és mezőfejlesztési portfólióra
Király András – Palásthy György (O&GD Central Kft.)
15.20–15.40
Integrált kútvizsgálat értelmezés természetesen repedezett karbonátos tárolóban - esettanulmány
Christian Enachescu – Hazim Dmour – Ács Viktor (MOL Nyrt.)
15.40–16.00
Kávészünet
16.00–16.20
A numerikus tárolószimuláció célja és értéke – 50 évvel ezelőtt és napjainkban
Dr. Heinemann Zoltán E. (Montanuniversität Leoben & Heinemann Consulting GmbH)
16.20–16.40
Perforálási hatékonyság értékelése CDF számítás alkalmazásával
Turzó Zoltán PhD – Pásztor Ádám Viktor (Miskolci Egyetem)
16.40–17.00
Gázáramlási modellek vizsgálata rendkívül tömött tárolók esetén
Pusztai Patrik – Dr. Jobbik Anita (Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet)
17.00–17.20
Az aszimmetrikusan elhelyezett ellensúlyok hatása
Kis László (Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet)
17.20–17.40
Mátrix intenzitás meghatározás – Repesztés fluidum transzfer termelési magatartásból
Georg M. Mittermeir – Zoltán E. Heinemann (Heinemann Consulting GmbH)
október 6. (péntek)
HP – TERMELÉS, MEZŐFEJLESZTÉS (TOSCANA I. terem)
09.00–09.20
A magyar kőolaj- és földgáztermelés kezdete
Tóth János (Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)
09.20–09.40
Komprimálási hő hasznosítása az Algyői Gázüzemben
Törő Mária – Rocskár Zoltán – Kormányos Attila – Hrivnák Béla – Wessenauer Péter (MOL Nyrt.)
09.40–10.00
A MOL magyarországi termelés optimalizálási programja
Horváth Péter Ádám (MOL Nyrt.)
10.00–10.20
Környezetbarát és költséghatékony kútvizsgálati megoldás európai szárazföldi műveletekhez
Radu Daniel Lupu – Yakov Shumakov (Schlumberger)
10.20–10.40
Fél évszázadnyi termeltetés, “ezer-évnyi” különbség, avagy a csombárdi mezőfejlesztési project tapasztalatai
Bella Zoltán – Sütő Ervin (MOL Nyrt.)
10.40–11.00
Kávészünet
11.00–11.20
Alacsony hozamú kutak termelés-ellenőrzési lehetőségei
Koncz Ádám (Miskolci Egyetem)
11.20–11.40
Tenzides-polimeres kőolaj-kihozatali növelési kísérlet Algyő mezőben. A besajtolhatósági vizsgálat
Puskás S.1 – Vágó Á.1 – Törő M.1 – Ördög T.1 – Kálmán Gy.1 – Hanzelik P.1 – Bihari Zs.1 – Blahó J.1 –Tabajdi 2 – Dékány I.2 – Dudás J.3 – Nagy R.3 – Bartha L.3 – Lakatos I.1,4
(1MOL Nyrt., 2Szegedi Tudományegyetem, 3Pannon Egyetem, 4Miskolci Egyetem)
11.40–12.00
Lean transzformáció a MOL Kutatás-termelésnél
Oláh Károly (MOL Nyrt.)
12.00–12.20
Esettanulmány: egy új serkentéses eljárás lehetővé teszi a termelés fokozását érett lencsés tárolóban
Edmund Eswein (Schlumberger)
12.20–12.40
Hidraulikus repesztéses esettanulmányok a Pannon-medencéből
Jonathan Abbott (Schlumberger)
12.40–14.00
Ebéd
IRD – INNOVÁCIÓ, K + F (IBIZA terem)
09.00–09.20
Közepes mélységű földtani szerkezetek kutatása geoelektromos geofizikai módszerekkel
Dr. Baracza Krisztián (Miskolci Egyetem)
09.20–09.40
A robbanásveszélyes technológiák robbanásbiztonságának szavatolása a tervezéstől a felszámolásig
Dr. Szabó Tibor – Koncz Ádám (Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet)
09.40–10-00
Smart szerelvények a kútfejgyártásban
Tokaji Zsolt – William O’Darell (CST-Csepel Techno Kft.)
10.00–10.20
MI alapú prediktív detektáló és adagoló rendszer
Bölkény Ildikó – Konyha József – Subert József – Szopkó Szilárd – Vörös Csaba (Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet)
10.20–10.40
Mesterséges kiemelési innováció a MOL Magyarországnál
Mallár Bence (MOL Nyrt.)
10.40–11.00
Kávészünet
11.00–11.20
Technológiai újítások az EOR mérésekhez használt mesterséges homokkő mintatestek előállításában
Varga Gy. – Fiser-Nagy Á. (Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet)
11.20–11.40
Lítium rétegvizekből történő kivonása
Nagy-Korodi István – Koszta József (MOL Nyrt.)
11.40–12.00
A Co2 lehetséges új útvonalai
Horánszky Beáta (Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet)
12.00–12.20
Menjünk a „baleseti plató” mögé és előzzük meg a komplex folyamatokban adódó emberi hibákat – innovatív biztonság a magatartásban és a folyamatbiztonság
Bruno Schmäling – Prof. Dr. Christian Callo – Richard Fischer (IBS Consulting Group)
12.20–12.40
Szilikát alapú, továbbfejlesztett vízkizárási technológia alkalmazása olajtelepekben
Szentes Gabriella – Lakatos István – Vágó Árpád – Karaffa Zsuzsa (Miskolci Egyetem, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet)
12.40–14.00
Ebéd
GP – FÖLDGÁZELLÁTÁS (MARBELLA terem)
09.00–09.20
Földgázszállító rendszerfejlesztések a régiónkban, amelyek érintik Magyarország ellátását
Bogoly Sándor (Földgázszállító Zrt.)
09.20–09.40
Hol tart és merre halad az EU gázpiaca?
Miklós László (Földgázszállító Zrt.)
09.40–10.00
A Szőregi Biztonsági Földalatti Gáztároló működésének és fejlesztésének bemutatása
Német Zoltán (MMBF Zrt.)
10.00–10.20
Gördülő kövön nem nő moha (Fejlett irányítástechnikai rendszerek alkalmazása és technológiai folyamatoptimalizálás az energiahatékonyság növelése érdekében az Algyői Gázfeldolgozóban)
Bodócs Attila – Kormányos Attila – Rocskár Zoltán (MOL Nyrt.)
10.20–10.40
Földalatti gáztárolók kitároló rendszereinek korszerűsítése az új gázminőségi szabályozás függvényében
Erdélyi Lajos (Magyar Földgáztároló Zrt. ) – Kiss Ákos (PETROLTERV Kft.)
10.40–11.00
Kávészünet
11.00–11.20
Gáztárolói kompresszorüzem analizátor
Tóth István – Takács Gábor – Boczor László (Magyar Földgáztároló Zrt.)
11.20–11.40
A “Digital Gas Field” projekt a Magyar Földgáztároló Zrt.-nél
Dr. Gilicz András – Gönczöl Gáspár – Merő Tamás – Donáth Levente (Magyar Földgáztároló Zrt.)
11.40–12.00
Inert gázok üzemanyagként való alkalmazási lehetőségei
Berkes Imre – Papp József (MOL Nyrt.)
12.00–12.20
Az egységes európai gázminőségi előírások hatása a hazai földgázrendszerre
Galyas Anna Bella – Dr. Szunyog István (Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet)
12.20–14.00
Ebéd


A rendező tájékoztatja a résztvevőket, hogy a rendezvényen a rendezés eseményeiről és a résztvevőkről fénykép és videofelvétel készül. A rendezvényen való részvétellel a résztvevő hozzájárul a fenti fénykép és videofelvételek (hang- és képanyag) elkészítéséhez, valamint ahhoz, hogy azokat a rendező (vagy egy általa kijelölt harmadik személy) nyilvánosságra hozza és szabadon felhasználja.

Főszponzor
Védnökök
Szponzorok
Technikai szervező